.

IDtimestampsmerrychlostnarazyteplota/DPvlhkosttlak QNHzdrojodkazy
Fichtelberg-1214m16200000000 kt (0,0 m/s)--- kt (--- m/s)11,0 / 8,487 %rH---SYNOPgraf1, graf2, webcam:Klinovec, webcam:
Cinovec-882m16200034005 kt (2,7 m/s)--- kt (--- m/s)12,6 / 6,871 %rH---SYNOPgraf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam:
Rana(LAA)-457m16202736011 kt (5,8 m/s)11 kt (5,8 m/s)17,6 / 11,871 %rH---LAAgraf1, graf2, webcam:Jezevcoviny, webcam:
Milesovka-837m16200036012 kt (6,3 m/s)--- kt (--- m/s)13,8 / 10,182 %rH---SYNOPgraf1, graf2, webcam:Milesovka, webcam:Lovos
Praha-Ruzyne-380m16203034005 kt (2,7 m/s)--- kt (--- m/s)17,6 / 11,067 %rH1021,0METARgraf1, graf2, webcam:Ruzyne, webcam:SlowTV
Praha-Tocna-376m16203033809 kt (4,5 m/s)10 kt (4,9 m/s)19,2 / 13,270 %rH1021,4OK1COMgraf1, graf2, webcam:Tocna-HiRes, webcam:Tocna-LKTC
Mokropsy-210m31501 kt (0,4 m/s)02 kt (0,9 m/s)20,4 / 17,083 %rH1023,4OK1LPDgraf1, graf2, webcam:Cukrak, webcam:Mokropsy
Snezka-1602m16200034017 kt (8,9 m/s)--- kt (--- m/s)7,7 / 7,599 %rH---SYNOPgraf1, graf2, webcam:Snezka, webcam:Snezka2
Temelin-503m16200030004 kt (2,2 m/s)--- kt (--- m/s)17,0 / 13,482 %rH---SYNOPgraf1, graf2, webcam:Temelin, webcam:
GrosserArber-1446m16200003007 kt (3,6 m/s)--- kt (--- m/s)9,9 / 7,387 %rH---SYNOPgraf1, graf2, webcam:Ostry, webcam:Ostry2
vygenerovano v: 162033 (timestamp = cas mereni ve formatu DEN_HODINA_MINUTA v UTC)

animace/snimek VIS-IR - snimek z druzice zdroj CHMI
animace/snimek IR-EU - infracerveny snimek z druzice zdroj CHMI
animace/snimek CZRAD - srazkovy radar zdroj CHMI
animace/snimek CZRAD - srazkovy radar zdroj RLP
animace/snimek TAR WX test! zdroj RLP


tabulka profesionalnich meteostanic - odkaz na CHMI
tabulka RLP - dekodovane SYNOP CR
tabulka RLP - dekodovane SYNOP okoli CR
vystup sondazni mereni Praha - Libus


komentar autora
raw data