.

IDtimestampsmerrychlostnarazyteplota/DPvlhkosttlak QNHzdrojodkazy
Fichtelberg-1214m17030026017 kt (8,9 m/s)--- kt (--- m/s)-3,8 / -4,199 %rH---SYNOPgraf1, graf2, webcam:Klinovec, webcam:
Cinovec-882m17040026008 kt (4,0 m/s)--- kt (--- m/s)-3,8 / -4,199 %rH---SYNOPgraf1, graf2, webcam:Komari_vizka, webcam:
Rana(LAA)-457m17042817003 kt (1,3 m/s)02 kt (0,9 m/s)-3,8 / -6,288 %rH---LAAgraf1, graf2, webcam:Jezevcoviny, webcam:
Milesovka-837m17040030012 kt (6,3 m/s)--- kt (--- m/s)-3,8 / -4,199 %rH---SYNOPgraf1, graf2, webcam:Milesovka, webcam:Lovos
Praha-Ruzyne-380m17043000002 kt (0,9 m/s)--- kt (--- m/s)-1,1 / -3,986 %rH1017,0METARgraf1, graf2, webcam:Ruzyne, webcam:SlowTV
Praha-Tocna-376m17042018000 kt (0,0 m/s)01 kt (0,4 m/s)-0,6 / -1,894 %rH1015,8OK1COMgraf1, graf2, webcam:Tocna-HiRes, webcam:Tocna-LKTC
Mokropsy-210m36000 kt (0,0 m/s)02 kt (0,9 m/s)0,6 / -0,296 %rH1020,3OK1LPDgraf1, graf2, webcam:Cukrak, webcam:Mokropsy
Snezka-1602m17040029029 kt (14,8 m/s)--- kt (--- m/s)-7,2 / -8,892 %rH---SYNOPgraf1, graf2, webcam:Snezka, webcam:Snezka2
Temelin-503m17040028002 kt (0,9 m/s)--- kt (--- m/s)-2,2 / -3,892 %rH---SYNOPgraf1, graf2, webcam:Temelin, webcam:
GrosserArber-1446m17040026011 kt (5,8 m/s)--- kt (--- m/s)-2,8 / -3,099 %rH---SYNOPgraf1, graf2, webcam:Ostry, webcam:Ostry2
vygenerovano v: 170434 (timestamp = cas mereni ve formatu DEN_HODINA_MINUTA v UTC)

animace/snimek VIS-IR - snimek z druzice zdroj CHMI
animace/snimek IR-EU - infracerveny snimek z druzice zdroj CHMI
animace/snimek CZRAD - srazkovy radar zdroj CHMI
animace/snimek CZRAD - srazkovy radar zdroj RLP
animace/snimek TAR WX test! zdroj RLP


tabulka profesionalnich meteostanic - odkaz na CHMI
tabulka RLP - dekodovane SYNOP CR
tabulka RLP - dekodovane SYNOP okoli CR
vystup sondazni mereni Praha - Libus


komentar autora
raw data